53704689_10156042837667327_5173277903189704704_o.jpg

Hei!

Velkommen til bloggen min. Her deler jeg tanker og synspunkter, og litt av mine matfavoritter. Håper du liker det du ser!

Tenk som en mann

Tenk som en mann

Det er et råd jeg av og til gir til medsøstre. Selv om det er helt umulig faktisk, for kvinner å tenke som menn. Vi er jo kvinner.

Men i en del av livets spørsmål kan det være nyttig å stille seg spørsmålet. Hvordan ville en mann forholdt seg til denne problemstillingen? Man kan gjerne visualisere hva ulike menn man kjenner ville sagt eller gjort.

Ville en mann akseptert dette lønnstilbudet? Ville en mann sagt ok til å ta på seg dette arbeidet under gjeldende forutsetninger? Kunne noen av mennene jeg kjenner godtatt en slik behandling?

Selvsagt er det ikke ok at kvinner må tenke som menn. Selvsagt er ikke det en retning gå i. Det er jo både irriterende og leit at kvinner skal tenke slik i 2018. Men det er nyttig å gjøre øvelsen om man er usikker.

De aller fleste tankeeksperimentene jeg har gjort på denne måten i fellesskap med mine medsøstre har vært øyeåpnere. Svarene jeg får gir retning. Og ikke alltid den veien man tror.

Den åttende mars er kvinnedagen. En svært viktig dag for å være tydelige på at kvinner er likeverdige medlemmer av samfunnet vårt. En bevissthet om vår rolle som aldri kan ta slutt.

Denne uken nevnte jeg for nær 25 tenåringsjenter i et bursdagsselskap at kvinnedagen kommer. Alle så ut som store spørsmålstegn rundt bordet. Vi har en jobb å gjøre jenter. Og gutter.

For meg er hver dag en kvinnedag. Det innebærer flere ting.

Som mor er jeg et eksempel for mine barn. Det betyr at jeg må være bevisst min rolle og at det er handlingene mine som teller. Hvordan jeg definerer min egenverdi har stor betydning. Her er noen eksempler.

Jeg snakker aldri nedsettende om egen kropp foran mine barn. Tvert i mot. I våre hjemlige diskusjoner er det en forutsetning at kvinner og menn er likestilt og kan bidra likt. Pliktene hjemme er ikke kjønnsdelte.

Det er en underliggende tanke om at kvinner kan gjøre hva de vil. På lik linje med menn. Forventningene til barna om utdanningsvalg er ikke kjønnspreget, som at vår datter skal velge et tradisjonelt kvinneyrke eller at sønnen vår skal inn i en typisk mannsdominert bransje.

Den daglige kvinnedagen tar jeg også med meg ut i arbeidslivet. Det betyr at jeg støtter kvinner som vil noe. Har jeg mulighet for det fremmer jeg kompetente kvinner der det er naturlig. Skriver jeg tekster eller produserer filmer ber jeg om både kvinner og menn som kilder.

Blir jeg spurt om å foreslå kandidater har jeg alltid kvinner på listen. Blir jeg selv spurt er svaret ja, så sant det er mulig.

I dag, på kvinnedagen ser jeg at sitatet fra Maya Angelou spres på sosiale medier. Det hun sier er at en kvinne som står opp for seg selv, står opp for alle.

Det er holdningen jeg har i ryggmargen. Ikke bare på den åttende mars. Men 365 dager i året. HVER dag er en kvinnedag. Gratulerer alle sammen!

Vil du ha kvinner i ledelse?

Vil du ha kvinner i ledelse?

Frank Sinatras kloke ord

Frank Sinatras kloke ord